Hva er et enkelt system?

Det er mange måter å beskrive systemer på og at de er enkle har sine forutsetninger. Følgende må ivaretas :

  1. at brukerdialogen er enkel og er lett å lære og forstå, det er lett å navigere innen funksjoner og lett å hente frem ønskede data.
  2. at systemet  enkelt og logisk presenterer data både grafisk og i lister som kan anvendes av både erfarne og uerfarne brukere.

Vår løsning på det enkle er Excel :

Alle våre apper er lagd i Excel, et verktøy mange kjenner og som har en enkel dialog. Vi har i tillegg forenklet dine valg av verdier med rulle-felt og automatisk data fremhenting.

Enkle løsninger

Hva er enkel rapportering?

Logisk presentasjon

For å få full utnyttelse av ditt datasystem og tilhørende data må det etableres ett rapporterings miljø. Det består av fagperson(er) som vurdrer forslag til nye og endring av rapporter samt gjennomføring av rapport-prosjekter.

Med enkel rapportering ønsker EnklereData å påvirke våre medlemmer til å fokusere på hvordan de enklest mulig får oversikten over de data som er lagret i det aktuelle systemet og hvilke rapporteringsmuligheter som er der. Gir det tilfredstillende oversikt til rett tid for de som er avhengig av systemets informasjon.

Hvor kommer EnklereData inn?

  1. analyse av dagens rapporter mot ønsker om nye.
  2. utvikling og gjennomføring av rapport-utvikling i nært samarbeid med medlemmet.

Det er også et mål for EnklereData at etter en periode i samarbeidet vil også bruker(e)/medlem involveres i prosjekter både for utvikling, test og opplæring i nye rapporter.