Nye utfordringer for små bedrifter fra 2022

Fra januar 2022 skal det anvendes en ny SAF-T rapportering av MVA. Dette er en ny standard som de mest brukte regnskapssystemer vil ivareta ved å sende datafiler til Altinn. For de små selskaper som idag fører regnskapet manuelt eller i Excel eller andre verktøy blir dette en stor utfordring.

Derfor har EnklereData tilpasset sitt regnskapssystem i en ny beta-versjon med registrering av nye koder og felt som skal brukes ved innrapportering. Det planlegges av Skatteetaten å tilby små selskaper et Web portal der aktuelle tall kan registreres, men det betinger jo at man vet hvilke tall som skal registreres med riktig kode og i riktig felt.

Se et eksempel på rapportering av de nye koder og felt :

Se mva-rapportering av nye SAF-T koder i EnklereData Regnskap

Se rapportering av nye felt og koder som snart må brukes !

Legg igjen en kommentar