Prosjektet Enklere Data ble startet i Cosima as i 2017. Hensikten var å gjøre datasystemer og dataene som presenteres av systemene enklere og mer forståelige. Det var en tidligere kollega som utfordret meg med at hvis jeg ikke kan lage de vanlige systemer som regnskap og lønn i Excel så er de for kompliserte. Derfor tok jeg utfordringen og lagde først et regnskapssystem i Excel og deretter lønn for så å lage årsavslutning, budsjett og CRM-system. Vi har nå inngått samarbeid med Cosima og andre som kan tilby sine kunder og ansatte fri tilgang til EnklereData CRM.

For å presentere data på en enkel måte fra disse systemene lagde vi Enklere Data Analyse også i Excl som viser grafisk alle tall og øvrig informasjon. Det heter at et bilde forteller mer enn tusen ord. Det gjelder også med vårt analyse system og som gir grafisk oversikt over mange detaljer på enkel måte uten at man må være spesialist. Ta kontakt så kan vi diskutere flere muligheter.

De beste hilsener fra Per Ljåstad.